Detay

Otizm & Spor
23
2

Otizm & Spor

  • Cansu Çebi

Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel bir bozukluktur. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı sanılmaktadır. Otizm, bireyin dış dünyadaki uyaranları algılamasını, aldığı bilgileri düzenleyip kullanılmasını etkileyen, yaşam boyu süren gelişimsel bozukluktur. Kaynağı psikolojik değil, nörolojiktir, diğer bir deyişle beynin işlev bozukluklarına bağlıdır. Otizmin beynin ve merkezi sinir sisteminin yapısındaki organik farklılık ya da bozukluktan kaynaklandığı düşünülmektedir.Ayrıca otizm, birkaç farklı tabloda görüldüğu gibi fiziksel bir özellik taşımaz, örneğin çekik gözler, büyük eller veya kulaklar gibi. 
Her 150 çocuktan 1’inde otizm görülürken, 2012 yılında Her 88 çocuktan 1’inde otizm görülmüştür. 2014 yılında verilen son bilgiye göre de, her 68 çocuktan 1’inde otizm görülmektedir.rkeklerde kızlardan daha fazla görülürÖnceki yıllarda otizm spektrum bozukluğunun görülme oranının 500'de bir olduğu kabul edilirken, son verilere göre, otizm spektrum bozukluğunun yaklaşık her 68 çocuktan birini etkilediğiOtizm spektrum bozukluğu tanılı bireylerin pek azında (yaklaşık %10), çok güçlü bellek, müzik yeteneği vb. üstün özelliklere rastlanır. düşünülmektedir. Ayrıca, erkeklerdeki yaygınlığı kızlardan 4,3 kat fazladır..
Son yapılan araştırmalar otizmin, sindirim sisteminde başlayan, sonuçlarını beyinde gösteren bir hastalık tablosu olduğunu ortaya koydu.Çünkü otizmli çocukların %76 – 100’ünde mide – bağırsak sorunu var.otizmin sebebi; ​anormal bağırsak florası (disbiyozis), hasarlı ve geçirgen bağırsak (leaky gut syndrome) ​nedeniyle; toksinlerin, ağır metallerin, katkı maddelerinin, iyi sindirilemeyen besinlerin, bağırsak duvarından kana ve kan yoluyla beyne gitmesinin sonucu  beynin toksinlenmesidir. Dr.Campbell McBride, kendi geliştirdiği doğal ve beslenmeye dayalı GAPS tedavi yöntemiyle oğlunun bağırsak florasını tedavi ederek, otistik semptomlara neden olan beynin toksinlenmesini engelleyerek oğlunun otizmini de tamamen iyileştirmiştir.  "Hastalıkların ana kaynağı bağırsaktır. İnsanı doktorlar değil sadece doğa iyileştirir."
Otistik doğan çocukların yüzde yüzü sağlıklı bir beyinle doğar. Ancak bağırsak florası üzerinden zehirlenirler. 
Yaşımız ilerledikçe karbonhidratları daha az tüketmek gerekir. Yaşlılıkta şekeri yeterince işleyemeyen vücut alzhamier, kalp hastalıkları, diyabet, obezite, kanser olur. Bütün hastalıkların temeli şekerdir. 
Psikiyatri hastalarının büyük çoğunluğu sindirim sorunları da yaşar; ancak bunlar genellikle doktorlar tarafından göz ardı edilir. Bağırsak-beyin ilişkisi, çoğu günümüz doktorunun nedense anlayamadığı bir ilişkidir. Milyonlarca antidepresan, uyku hapı ve hastaların beyinlerine etki etmesi için sindirim sistemlerine aldıkları daha bir sürü ilaç reçete etmelerine rağmen, sindirim sistemi ve beyin arasındaki bağlantıyı hala göremiyorlar. Alkolün beynimizi nasıl etkilediğini herkes bilir. Alkollü içecekleri nasıl tüketiriz? Elbette içerek ve sindirim sistemimize göndererek. Ama beyinlerimizi etkileyen toksik maddeleri tüketmemiz gerekmez. Sindirim sistemimizde bazı mikropların bulunması, kendi vücudumuzda sürekli bir toksisite kaynağına sahip olmamız için yeterlidir. 
Otizmin Belirtileri;
Eğer çocuğunuz:
*Başkalarıyla göz teması kurmuyorsa,
*İsmini söylediğinizde bakmıyorsa,
*Söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa,
*Parmağıyla ile istediği şeyi göstermiyorsa,
*Oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa,
*Akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermiyorsa,
*Bazı sözleri tekrar tekrar ve ilişkisiz ortamlarda söylüyorsa,
*Konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa,
*Sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa,
*Aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa,
*Gözleri bir şeye takılıp kalıyorsa,
*Bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa,
*Günlük yaşamındaki düzen değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir.

Ünlü pedogoglardan Dr.Karl Gaulhofer “Bedensel eğitim beden yolu ile ile genel eğitimdir” diyor. 
(farklı kaynaklardan alıntıdır. bilgilendirme amacıyla paylaşılmıştır)